Learning from Things that Go Well

We can learn from failures, from our mistakes; that is something we all know. But we can also learn from things that go well. Here’s an example of a team that explored how they succeeded in delivering their project on time against their expectation and used their learnings to improve, and a couple of techniques and exercises that you can use in retrospectives to learn from things that go well. More

Feedback en Continue Verbetering

Een sterk punt van een agile aanpak is dat dat er in korte cycli, z.g. iteraties of sprints (Scrum) gewerkt wordt, en er steeds feedback momenten zijn. Het cyclisch werken met feedback zorgt ervoor dat het proces bewaakt kan worden, en informatie uit de feedback helpt om continue de agile werkwijze te verbeteren. Dit artikel beschrijft welke feedback er in agile is en hoe je die feedback effectief kunt benutten. More

  • Ben Linders – Independent Consultant Agile, Lean, Quality, and Continuous Improvement

    Ben Linders
    Ik help organisaties om effectiever software te ontwikkelen. Neem contact op voor mijn diensten.

    I help organizations to effectively develop software. Contact me to hear about my services.