Lean Software Ontwikkeling: Introductie, en Verminderen van Verspillingen

Wat is Lean, en hoe kun je daarmee sneller software ontwikkelen, met hogere kwaliteit tegen lagere kosten? Een overzicht van de principes van Lean, en de toepassing met een praktijkervaring: Minder verspilling door het gebruik van Agile. More

Getting business value out of Agile Retrospectives

Agile retrospectives are a great way to continuously improve your way of working. Getting actions out of a retrospective that are doable, and getting them done helps teams to learn and improve. An overview of things that you can use to get value out of your retrospectives. More

What Drives Quality: Coding

This is already the 4th posting on “What Drives Quality”, focusing on coding. Previous posting covered the factors that drive requirements quality and that drive architecture and design quality. Understanding what drives quality enables you to take action before problems actually occur, thus saving time and money. More

Hoera: We gaan veranderen! Maar hoe doe je dat?

Eindelijk is het dan zover. Na allerlei onderzoeken en rapporten, lobbyen, en vele vergaderingen is er een beslissing genomen dat we gaan veranderen. Er is steun en draagvlak in de organisatie voor de verandering, er is budget en er zijn mensen vrijgemaakt voor een veranderproject. Goed nieuws! Maar hoe pak je dat nu aan? More

Valkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!

Procesverbetering wordt vaak toegepast om problemen in een organisatie structureel aan te pakken en blijvend op te lossen. Ik heb succesvolle (proces)verbetertrajecten begeleid, maar ook trajecten gezien waar door de verbeteraanpak de problemen initieel juist groter werden. Door alert te zijn op de signalen, en tijdig actie te ondernemen werd het verbetertraject daarna alsnog succesvol. More

  • Ben Linders – Independent Consultant Agile, Lean, Quality, and Continuous Improvement

    Ben Linders
    Ik help organisaties om effectiever software te ontwikkelen. Neem contact op voor mijn diensten.

    I help organizations to effectively develop software. Contact me to hear about my services.