Boek: Agile Werkt

'Agile' staat voor een nieuwe manier van softwareontwikkeling en het managen, meten en analyseren van IT-projecten. Organisaties die de omslag hebben gemaakt van traditioneel naar agile, laten indrukwekkende resultaten zien.

Ze werken gemiddeld 34% sneller en hun kosten liggen 27% lager dan die van organisaties die nog op de oude manier werken. Agile werkt geeft inzicht in best practices en in de achterliggende karakteristieken van excellente projecten. Waarom doen agile projecten het beter dan andere? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren?

Daarnaast leest u in Agile werkt hoe u een agile manier van meten, analyseren en benchmarken van de IT-projecten in uw organisatie invoert.

Het lijkt een voor de hand liggende constatering, maar de beste manier om de performance in een agile omgeving te meten is om dat meten en analyseren ook op een agile wijze te doen. Agile werkt echt!

Published: September 1, 2012
Genres:
Tags:

Disclaimer: I’m affiliated with many online book stores. If you visit any of these stores via my website to buy books or any other products then I will receive a commission.

No tags for this post.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.