Emergent Design

  • Post published:October 19, 2011

There are not that many books who take a look at the software development profession. The book "Emergent Design: The Evolutionary Nature of Professional Software Development, by Scott L. Bain" is one of them, it takes a look on how the profession has developed and is still developing.

Continue ReadingEmergent Design

People-CMM, de basis

  • Post published:September 6, 2011

Op donderdag 15 september is de volgende bijeenkomst van de SPIder P-CMM werkgroep, met als thema: People-CMM, de basis. We kijken terug naar de People-CMM niveau 2 procesgebieden die we de afgelopen jaren besproken hebben. Met deze procesgebieden legt een organisatie de basis voor goed people management.

Continue ReadingPeople-CMM, de basis

Agile Software Development with Distributed Teams

  • Post published:September 5, 2011

How do you collaboratively develop software when you have people working at different sites, countries or even continents? How do you get distributed teams to communicate effectively, and deliver working software in a agile way? The second book from Jutta Eckstein can help you to implement agile software development in a multisite environment. Below the book review that I wrote for Software Quality Professional, June 2011, published by the American Society for Quality.

Continue ReadingAgile Software Development with Distributed Teams

What Drives Quality?

  • Post published:June 9, 2011

Many methods for product quality improvement start by investigating the problems, and then working their way back to the point where the problem started. For instance audits and Root Cause Analysis work this way. But what if you could prevent problems from happening, by building an understanding what drives quality, thus enabling to take action before problems actually occur?

Continue ReadingWhat Drives Quality?

Valkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!

  • Post published:June 6, 2011

Procesverbetering wordt vaak toegepast om problemen in een organisatie structureel aan te pakken en blijvend op te lossen. Ik heb succesvolle (proces)verbetertrajecten begeleid, maar ook trajecten gezien waar door de verbeteraanpak de problemen initieel juist groter werden. Door alert te zijn op de signalen, en tijdig actie te ondernemen werd het verbetertraject daarna alsnog succesvol.

Continue ReadingValkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!