Een gezond en gelukkig 2011!

Aan het eind van het jaar en de start van het nieuwe jaar hebben veel mensen hun top 3, top 5 of zelfs top 2000 van dingen. Ik heb iets beter, mijn Nieuwjaars wens: een gezond en gelukkig 2011! Met daarbij een aantal adviezen over hoe het te bereiken.

Vanuit een zakelijk oogpunt gezien start een gezond 2011 met een gezonde organisatie. In een gezonde organisatie voelen de professionals die er werken zich empowered. Managers hebben de middelen om van hun organisatie een betere plek te maken om te werken. Mijn advies aan managers is het gebruik van ervaringen uit mensgericht modellen, zoals het People-CMM en Investors in People om je personeel  te ontwikkelen en ondersteunen. Het zal een verschil maken voor de medewerkers, en kan zeker bijdragen tot de resultaten van je organisatie!

Gedurende al de jaren dat ik werkzaam ben in de IT-industrie, heb ik maar 1 manier van software ontwikkelen gezien die IT-professionals echt blij maakt: Agile. Nauw samen te werken in een team helpt professionals om te leren van elkaar en om zichzelf te ontwikkelen. De sociale aspecten van agile ondersteunen samenwerking, en agile samenwerken is ook leuk. Frequente leveringen en feedback helpt teams om de resultaten te zien, en gemotiveerd te blijven, zelfs als het wat lastiger gaat. En als laatste: Agile komt in allerlei smaken, waarmee je kunt beginnen en daarna af kunt stemmen op de behoeften van de organisatie. Er is volop informatie over agile op het internet die je kunt gebruiken om te beginnen, zie  bijvoorbeeld de Agile Alliance, Scrum Alliance, en websites met agile informatie zoals InfoQMethods and Tools, en links to resources on Agile, XP, Evo, and Lean. En veel van mijn berichten gaan over agile. Mijn advies: start (of vervolg) uw agile reis in 2011, en maak daarmee je medewerkers gelukkiger!

Ok, tot zover het “verkoop praatje”. Ik wens je een gezond en gelukkig 2011! We houden contact!

Share this Experience

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.