Participatory Culture: Begrijpen door te doen!

  • Post published:April 13, 2011

Het thema van de SPIder People-CMM werkgroep op maandag 18 april is “Participatory Culture”. In de bijeenkomst bestuderen en bespreken we dit proces gebied, en daarna passen we het ook zelf toe (eat our own dogfood).

Continue Reading Participatory Culture: Begrijpen door te doen!

Agile People

  • Post published:April 4, 2011

De eerste waarde van het agile manifesto is “individuals and interaction over processes and tools”. Het klinkt zo simpel, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Tijdens het event “Agile People” op 26 april a.s. delen diverse sprekers hun ervaringen over de mensenlijke kant van Agile. Tevens is er een Open Space waarin we van elkaar kunnen leren.

Continue Reading Agile People

Het Nieuwe Werken – zelfde kwaliteit in een nieuw jasje?

  • Post published:March 15, 2011

Veel IT organisaties zijn in verandering. Daarbij verandert vaak de manier waarop de werkzaamheden ingericht zijn, en de aansturing en rapportage. Voorbeelden daarvan zijn "Het Nieuwe Werken", Scrum en Agile werkwijzen, tijdelijke samenwerkingsvormen zoals teams en steeds korter durende projecten. In hoeverre zijn de "traditionele" kwaliteitsmethodieken, gebaseerd op ISO, INK, TQM en CMMI nog steeds bruikbaar?

Continue Reading Het Nieuwe Werken – zelfde kwaliteit in een nieuw jasje?

Menselijke factoren in Agile

  • Post published:February 25, 2011

Afgelopen maandag was er de 1e open space van Agile Overheid en het Agile Consortium. Interessante en leerzame bijeenkomst! Ik heb op deze gelegenheid van gedachten kunnen wisselen over menselijke factoren bij de invoering van agile, met extra aandacht voor de verschillen tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Continue Reading Menselijke factoren in Agile

Open for business: People-CMM feedback

  • Post published:February 9, 2011

If you want to reach your business goals, then the capability of your workforce is of huge importance. The knowledge and skills of your professionals, and their motivation and drive is a key factor in delivering results. The People-CMM is a maturity framework that describes the key elements of managing and developing the workforce of an organization. The SEI wants to know how they can further improve the People-CMM.

Continue Reading Open for business: People-CMM feedback

Agile bij de Overheid

  • Post published:February 4, 2011

Is het agile gedachtengoed toepasbaar voor de overheid? Agile Overheid, een nieuw kennisplatform ziet zeker mogelijkheden. Op 21 februari organiseert dit netwerk, samen met het Agile Consortium Benelux in Rotterdam een open space met als thema “Betere ICT voor de overheid”.

Continue Reading Agile bij de Overheid

Mijn Ervaringen: Vanaf nu ook in het Nederlands!

  • Post published:December 30, 2010

Ben Linders goes Dutch? Niet helemaal, maar vanaf nu is mijn website tweetalig. Er komen zowel Engelstalige als Nederlandstalige berichten. Voor alle Nederlandse lezers: Welkom!

Continue Reading Mijn Ervaringen: Vanaf nu ook in het Nederlands!

Bigger products with smaller teams

  • Post published:November 26, 2010

SPIder, The Dutch Software Process Improvement network organizes a conference on the 7th of december, on "Bigger products with smaller teams". If you manage software development, or work in process or quality improvement, this is the event for you!

Continue Reading Bigger products with smaller teams

Software Reliability: Water, Money and Healthcare

  • Post published:October 22, 2010

SPIder, the Dutch Software Process Improvement Network organises a session about software reliability on november 2. Three speakers will give their views on reliability, and discuss with the attendees what can be done to develop reliable software.

Continue Reading Software Reliability: Water, Money and Healthcare

Midsummernight Method Madness

  • Post published:August 29, 2010

Earlier I’ve shared my definition of a proces. Methods (like Scrum, Prince2, XP, etc) help professionals to discuss the way to do things, to become more effective.

Continue Reading Midsummernight Method Madness