Managen van Agile teams vereist Agile leiderschap

Integrated PuzzleSteeds meer organisaties kiezen voor een Agile werkwijze van software ontwikkeling. Agile-methoden bevatten veel informatie over hoe software te ontwikkelen en te managen op het teamniveau. Maar er is maar beperkt ondersteuning in de methoden voor de veranderingen die nodig zijn op een hoger niveau in de organisaties, en voor de aansluiting van de Agile teams en werkwijze met de bestaande organisatie.

Agile doet een aanname dat de organisatie professionele medewerkers heeft, die dusdanig worden ondersteund dat zij in staat zijn om hun werk effectief te doen. De Agile methoden hebben maar beperkt handvaten om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen, en medewerkers te begeleiden bij de implementatie van Agile. Om Agile te implementeren is meer nodig dan alleen de Agile methode zelf.

Problemen bij Agile implementatie

Enkele van de problemen die organisaties die Agile implementeren ervaren zijn:

 • Communicatieproblemen tussen nieuwe Agile teams en de bestaande lijnorganisatie
 • Problemen bij het opzetten en ondersteunen van de werkomgeving voor Agile teams
 • Moeilijkheden bij het op passende manier belonen van het gedrag en resultaten van Agile teams
 • Waarborgen dat de medewerkers de competenties en vaardigheden hebben die nodig zijn in Agile teams
 • Vinden van nieuwe manieren om kennis en ervaring te delen en hergebruiken tussen Agile teams
 • Aanpassen van bestaande managementstijlen die in strijd zijn met de Agile principes

Bovenstaande problemen zijn niet nieuw, ze bestaan vaak al voordat men Agile gaat invoeren. Echter doordat projecten en teams Agile gaan werken loopt men vaak harder tegen de problemen aan. Aanpakken van de problemen is noodzakelijk om op een effectieve manier Agile te gaan werken. Ook zijn er al oplossingen voor de problemen, bijvoorbeeld. het investeren in training en coaching (om de soft skills te ontwikkelen en managers te leren om te sturen op resultaat), inrichten van kennisdeling (bijvoorbeeld met lunchsessies, Open Spaces, ondersteund met tools zoals een Wiki en Yammer) en aanpassen van de beloningssystemen ten behoeve van teamworking.

Hoe pak je het aan?

Zoals het lijstje al laat zien zijn het organisatorische problemen, waarbij de benodigde veranderingen met name spelen bij het middle-management en HR. Het gaat om het creëren van de condities waarin Agile teams hun werk goed kunnen doen, zodat Agile kan leiden tot hogere bedrijfsresultaten. Veranderingen die de managers niet kunnen delegeren, maar zelf moeten doen; en ze plukken er ook de vruchten van. Door bijvoorbeeld het inrichten van zelfsturende teams bespaar je de tijd die je nu kwijt bent om alles te volgen en te managen. De organisatie wordt vlakker, met directere communicatie. Als manager kun je beslissingen overlaten aan de direct betrokkenen, wat je tijd en energie bespaart. Je krijgt daardoor ruimte om je te richten op de ontwikkeling van je medewerkers, een investering die blijvend resultaat geeft.

Conclusies

Het managen van Agile-teams vereist Agile-leiderschap. Geef bij de invoering van Agile voldoende aandacht aan de middelen en condities voor de Agile-teams, en pas je als manager en hr-professional aan bij de nieuwe manier van werken van de teams. Op die manier zorg je dat je medewerkers gemotiveerd zijn, en dat Agile daadwerkelijk en blijvend resultaat levert voor de organisatie!

 • 43
  Shares

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

This Post Has 5 Comments

 1. Eveline Jansen

  Hoe ga je Agile leiderschap ontwikkelen en in welke mate is dat wezenlijk anders dan verandervaardigheden voor middenkader, waarin aandacht voor gedrag en effecten van medewerkers centraal staat?

  1. Ben Linders

   Bij het ontwikkelen van agile leiderschap kun je de agile principes gebruiken. Verander in kleine stappen, betrek je medewerkers bij de veranderingen (bv met open spaces) en evalueer frequent.

  2. Ben Linders

   Bij het ontwikkelen van agile leiderschap kun je de agile principes gebruiken. Verander in kleine stappen, betrek je medewerkers bij de veranderingen (bv met open spaces) en evalueer frequent.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.