Voorkomen van software fouten is beter dan genezen!

  • Post published:June 20, 2011

Het spreekwoord "voorkomen is beter dan genezen" geld ook voor software. Veel software fouten zijn niet nodig; veel problemen kunnen voorkomen worden. Een techniek die helpt om te leren van fouten, en ze te voorkomen, is Root Cause Analysis.

Continue Reading Voorkomen van software fouten is beter dan genezen!

Nieuw Initiatief: veranderproject.nl

  • Post published:June 14, 2011

"Verandering is de enige constante." "Onze organisatie verandert continu, maar lost dat alle problemen op?" "Er lopen zoveel veranderingen, ik mis het overzicht!" Herken je deze uitspraken? Dan weet je vast hoe belangrijk verandering binnen de organisatie is, maar ook hoe moeilijk het is om veranderingen te managen.

Continue Reading Nieuw Initiatief: veranderproject.nl

Valkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!

  • Post published:June 6, 2011

Procesverbetering wordt vaak toegepast om problemen in een organisatie structureel aan te pakken en blijvend op te lossen. Ik heb succesvolle (proces)verbetertrajecten begeleid, maar ook trajecten gezien waar door de verbeteraanpak de problemen initieel juist groter werden. Door alert te zijn op de signalen, en tijdig actie te ondernemen werd het verbetertraject daarna alsnog succesvol.

Continue Reading Valkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!

Participatory Culture: Begrijpen door te doen!

  • Post published:April 13, 2011

Het thema van de SPIder People-CMM werkgroep op maandag 18 april is “Participatory Culture”. In de bijeenkomst bestuderen en bespreken we dit proces gebied, en daarna passen we het ook zelf toe (eat our own dogfood).

Continue Reading Participatory Culture: Begrijpen door te doen!

Lies, damn lies, and statistics

  • Post published:March 31, 2011

R&D Organizations are more and more relying on measurements, but many struggle to implement them. There are the usual technical problems associated with collecting and storing data, and creating usable reports. However, the biggest challenges are often related to using the data to actually make decisions and steer the activities of the organization.

Continue Reading Lies, damn lies, and statistics

Are your professionals empowered?

  • Post published:March 11, 2011

Some companies say that “people are our most important resource”. I’d rather use the term “professionals”, since they are trained, have build up experience and are continuously developing themselves to deliver value for your customers. Question is: Are they empowered to do this in a efficient and effective way? The People-CMM can be used to develop a powerful professional workforce, supporting self-organizing agile teams.

Continue Reading Are your professionals empowered?

Devil’s or Angel’s Advocate: Which role do you prefer?

  • Post published:February 23, 2011

We all know how to play the Devil’s Advocate. By playing this role, we stimulate a discussion in which we challenge ideas, in order to improve it. But how do you get your ideas to start with? This is where the Angel’s Advocate comes in.

Continue Reading Devil’s or Angel’s Advocate: Which role do you prefer?

CMMI V1.3: Summing up

  • Post published:January 10, 2011

In october 2010, version 1.3 of the Capability Maturity Model Integration (CMMI) has been released by the Software Engineering Institute. I’ve published several articles on the benefits of CMMI V1.3. This is (for now) the last article, which sums it all up.

Continue Reading CMMI V1.3: Summing up

CMMI V1.3: Combining Acquisition, Development and Services

  • Post published:January 8, 2011

There are 3 CMMI V1.3 models released: CMMI for Acquisition (ACQ), CMMI for Services (SVC), and CMMI for Development (DEV). The CMMI V1.3 makes it easier to combine process areas from different models, thus supporting continuous improvement that delivers quicker business results.

Continue Reading CMMI V1.3: Combining Acquisition, Development and Services

Resources of professionals?

  • Post published:January 7, 2011

Mensen zijn wonderlijke wezens. Ze hebben eigenschappen die hen onderscheiden van de andere dieren, zoals het denken in plannen, beleid en strategie. Eerst nadenken wat je wilt en dan doen.

Continue Reading Resources of professionals?