Valkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!

  • Post published:June 6, 2011

Procesverbetering wordt vaak toegepast om problemen in een organisatie structureel aan te pakken en blijvend op te lossen. Ik heb succesvolle (proces)verbetertrajecten begeleid, maar ook trajecten gezien waar door de verbeteraanpak de problemen initieel juist groter werden. Door alert te zijn op de signalen, en tijdig actie te ondernemen werd het verbetertraject daarna alsnog succesvol.

Continue Reading Valkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!

Establishing and maintaining stable teams

  • Post published:May 5, 2011

Teams are more and more becoming the core of organizations. Whether project teams, agile teams or any other form of collaboration that is chosen in a company, the setting in which people collaborate is often teamwise. But establishing teams, and keeping them stable isn’t always that easy.

Continue Reading Establishing and maintaining stable teams

Lies, damn lies, and statistics

  • Post published:March 31, 2011

R&D Organizations are more and more relying on measurements, but many struggle to implement them. There are the usual technical problems associated with collecting and storing data, and creating usable reports. However, the biggest challenges are often related to using the data to actually make decisions and steer the activities of the organization.

Continue Reading Lies, damn lies, and statistics

Verbetering van het People-CMM

  • Post published:March 22, 2011

Het Software Engineering Institute, beheerder van dit model, wil graag horen hoe ze het People-CMM verder kunnen verbeteren. De SPIder People-CMM werkgroep gaat een aantal wijzigingen indienen, en we geven je de kans om daaraan een bijdrage te leveren!

Continue Reading Verbetering van het People-CMM

Root Cause Analysis: Practical Tools

  • Post published:March 18, 2011

I have described a process and a checklist to help organizations that want to start with it, and I´m providing a report with an example in a handy booklet on RCA: Tools for Root Cause Analysis.

Continue Reading Root Cause Analysis: Practical Tools

Het Nieuwe Werken – zelfde kwaliteit in een nieuw jasje?

  • Post published:March 15, 2011

Veel IT organisaties zijn in verandering. Daarbij verandert vaak de manier waarop de werkzaamheden ingericht zijn, en de aansturing en rapportage. Voorbeelden daarvan zijn "Het Nieuwe Werken", Scrum en Agile werkwijzen, tijdelijke samenwerkingsvormen zoals teams en steeds korter durende projecten. In hoeverre zijn de "traditionele" kwaliteitsmethodieken, gebaseerd op ISO, INK, TQM en CMMI nog steeds bruikbaar?

Continue Reading Het Nieuwe Werken – zelfde kwaliteit in een nieuw jasje?

Are your professionals empowered?

  • Post published:March 11, 2011

Some companies say that “people are our most important resource”. I’d rather use the term “professionals”, since they are trained, have build up experience and are continuously developing themselves to deliver value for your customers. Question is: Are they empowered to do this in a efficient and effective way? The People-CMM can be used to develop a powerful professional workforce, supporting self-organizing agile teams.

Continue Reading Are your professionals empowered?

Root Cause Analysis in CMMI V1.3

  • Post published:March 4, 2011

Root Cause Analysis (RCA) has been used for many years to determine a fault’s first or “root” causes in order to identify process improvement opportunities. The CMMI V1.3 has increased the possible deployment of RCA.

Continue Reading Root Cause Analysis in CMMI V1.3

CMMI V1.3, wat brengt het?

  • Post published:March 1, 2011

In november 2010 heeft het Software Engineering Institute (SEI) een nieuwe versie uitgebracht van het Capability Maturity Model Integration (CMMI): V1.3. Dit artikel geeft een overzicht van de wijzigingen, en gaat in op de waarde van deze nieuwe CMMI versie.

Continue Reading CMMI V1.3, wat brengt het?

Open for business: People-CMM feedback

  • Post published:February 9, 2011

If you want to reach your business goals, then the capability of your workforce is of huge importance. The knowledge and skills of your professionals, and their motivation and drive is a key factor in delivering results. The People-CMM is a maturity framework that describes the key elements of managing and developing the workforce of an organization. The SEI wants to know how they can further improve the People-CMM.

Continue Reading Open for business: People-CMM feedback