CMMI V1.3, wat brengt het?

In november 2010 heeft het Software Engineering Institute (SEI) een nieuwe versie uitgebracht van het Capability Maturity Model Integration (CMMI): V1.3.  Dit artikel geeft een overzicht van de wijzigingen, en gaat in op de waarde van deze nieuwe CMMI versie. Meer uitgebreide informatie is te vinden in een artikel gepubliceerd in de Nieuwsbrief Consultants United nr 9.

Het CMMI V1.3 is op diverse punten een verbetering, zoals de toevoeging van Agile, product lines, en quality attributes (non functional requirements). Weliswaar zijn de aanpassingen voor agile beperkt; het zal organisaties die agile (gaan) werken zeker helpen om meer uit het CMMI te halen. De toevoeging van Integrated Product and Process Development in de procesgebieden maakt de doelen en activiteiten duidelijker en daardoor beter toepasbaar.

De hogere volwassenheidsniveaus (niveau 4 en 5) zijn substantieel veranderd in CMMI V1.3. Er is een nieuw procesgebied, Organizational Performance Management, waarin de aansluiting tussen de bedrijfsdoelen en de daarvoor benodigde verbeteringen in de organisatie wordt ondersteund. De beschrijving van het procesgebied Quantative Project Management is verduidelijkt en daarmee beter te begrijpen en toe te passen is. Als laatste zijn toevoegingen gedaan in procesgebieden op niveau 3 en 4 voor analyseren van fouten en problemen, iets wat tot nu toe enkel op niveau 5 in het procesgebied Causal Analysis and Resolution stond. Eindelijk erkenning dat het voor organisaties met een lager volwassenheidsniveau ook zinvol is om dit soort foutanalyses en verbeteringen te doen!

Met CMMI V1.3 zijn de 3 modellen (ontwikkeling, diensten en acquisitie) beter op elkaar afgestemd met een set van core procesgebieden. Ook kunnen procesgebieden van de drie modellen nu beter gecombineerd worden; bv. interessant voor organisaties die zowel ontwikkeling als beheer (maintenance!) doen en dan procesgebieden van het CMMI voor ontwikkeling en CMMI voor services willen toepassen.

Wat is de waarde van de nieuwe CMMI versie? Dat hangt er vanaf hoe je het CMMI gebruikt. Als je het CMMI gebruikt om een organisatie te onderzoeken en beoordelen, dan ligt het voor de hand om de nieuwste versie te gebruiken. Die versie immers de meest recente inzichten en handvaten om een organisatie te onderzoeken. Gebruik je het CMMI als een “best practices” model, dan spreken we met het CMMI V1.3 dezelfde “taal”van (proces)verbetering, wat helpt om efficiënter te verbeteren en meer resultaat te bereiken.

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.