Het Nieuwe Werken – zelfde kwaliteit in een nieuw jasje?

Veel IT organisaties zijn in verandering. Daarbij verandert vaak de manier waarop de werkzaamheden ingericht zijn, en de aansturing en rapportage. Voorbeelden daarvan zijn “Het Nieuwe Werken”, Scrum en Agile werkwijzen, tijdelijke samenwerkingsvormen zoals teams en steeds korter durende projecten. In hoeverre zijn de “traditionele” kwaliteitsmethodieken, gebaseerd op ISO, INK, TQM en CMMI nog steeds bruikbaar?

Op dinsdag 8 maart organiseerde de Kwaliteitskring Noord Holland een bijeenkomst over “Het Nieuwe Werken – zelfde kwaliteit in een nieuw jasje?”. In een interactieve sessie, verzorgt door Maleene de Ridder, is het onderwerp van diverse kanten belicht. Allereerst was de vraag, wat is dat “nieuwe werken”? Is het nieuwe werken alleen voor IT organisaties (absoluut niet!)? En, is het wel zo nieuw? Soms is het oude wijn in nieuwe zakken, bijvoorbeeld als het gaat om het inrichten van flexplekken met laptops en mobiele telefoons; wat bij sommige bedrijven de uitvoering is die gegeven wordt aan “het nieuwe werken”. De medewerkers zoekt ‘s-morgens als ie door de file heen is gekomen een leeg bureau uit de rij, en gaat aan het werk. Zijn manager ziet dat hij/zij aanlogt, en weet op die manier waar zijn medewerkers zitten, en dat ze aan het werk zijn. Eigenlijk verandert er niets, sterker nog, het wordt voor de medewerker alleen maar lastiger om te gaan werken, en er komt dus ook minder uit. Veel tijd gaat verloren met het vinden van een werkplek, zoeken van collega’s, en ‘s-avonds opruimen en ‘s-morgens weer uitpakken van je papieren. De kwaliteit van de werkzaamheden, en van het opgeleverde resultaat, wordt er ook niet beter van. Wat “bespaard” wordt door minder kosten voor de werkplekken, verlies je ruimschoots door de lagere productiviteit en slechtere kwaliteit.

Gelukkig kan het ook anders. Door het nieuwe werken in te zetten als een cultuurverandering, gericht om doelmatiger werken, een betere balans te creëren tussen werk en privé, en medewerkers ruimte en vertrouwen te geven. Er wordt gestuurd op resultaat, en niet op aanwezigheid. Voorwaarden om deze nieuwe manier van werken te laten slagen zijn:

 • Het is duidelijk welk resultaat bereikt moet worden, en wanneer het af moet zijn
 • Medewerkers zijn in staat om een werkzaamheden te organiseren, en af te stemmen met collega’s
 • De aansturing en beloning van werknemers is op het resultaat
 • De medewerkers en het management willen en kunnen de manier van werken en de cultuur van de organisatie bespreken; open en met respect voor elkaars zienswijzen
 • Er is ruimte om te leren van fouten, en continue te verbeteren

Vertrouwen, conflicteert dat niet met controle, en dus met kwaliteit? We weten allemaal dat je de kwaliteit van een product er niet in kunt “controleren”. Van de controles, zoals bv. met milestone checks, reviews en testen wordt een product niet direct beter. Een controle geeft wel signalen, maar enkel als op die signalen geacteerd wordt dan wordt het product of de dienst beter. Het gaat om een balans tussen controleren, en het nemen van actie. Stel dat er minder controles zijn, maar het resultaat van de controles is wel beter bruikbaar en daardoor worden er meer en tijdige acties ondernomen. Dan zou de kwaliteit beter worden, en ook de kosten omlaag gaan. Het nieuwe werken biedt kansen om kwaliteit daadwerkelijk te verbeteren, gebruik makend van bekende kwaliteitsmethoden, maar dan wel toegepast om professionals te ondersteunen in het leveren van kwaliteit.

Hoe zit dat nu met software ontwikkelmethodieken zoals Agile en Scrum? Deze methodieken baseren zich op principes die interactie tussen medewerkers, samenwerking met de klant/opdrachtgever, en omgaan met verandering belangrijk vinden voor het succes van het team en het te leveren resultaat. Dit levert een betere kwaliteit, maar in eerste instantie lijkt het lastiger om kwaliteit te “controleren”. Toch zijn de kwaliteitsmechanismen van onze goeroes zoals Crosby, Juran en Deming nog steeds bruikbaar. Bv. “kwaliteit is voldoen aan de eisen” (Crosby): Agile gebruikt de planningsgame om de eisen af te stemmen met de opdrachtgever, en voor het gehele team inzichtelijk te krijgen. De kans dat daarmee software opgeleverd wordt die aan de eisen voldoet wordt aanzienlijk vergroot. De Quality Trilogy van Juran, “Planning, Control and Improvement” zie je terug in de korte cycli van Scrum, met aan het eind feedback op het product (de demo) en op de manier van werken (de retrospective). Idem voor de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus. En last but not least, veel van de principes uit Total Quality Management zijn een integraal deel van het agile denken, zoals continue verbeteren, training, en het afbreken van muren tussen functies door multidisciplinair samenwerken in teams. Kwaliteitszorg bij Agile richt zich op het continue verbeteren van de samenwerking in de teams en van de teams met hun opdrachtgevers en klanten, wat resulteert in betere producten.

Het nieuwe werken biedt kansen om de kwaliteit van software daadwerkelijk te verbeteren, gebruik makend van bekende kwaliteitsmethoden, maar dan wel toegepast om professionals te ondersteunen. Door af te spreken welke resultaten geleverd gaan worden krijgen professionals een kader waarin ze kwalitatief hoogstaande producten kunnen ontwikkelen. De intensievere communicatie met de opdrachtgever zorgt voor een betere prioriteitstelling. En de motivatie en tevreden van de professionals gaat omhoog, wat een cultuuromslag in de organisatie ondersteund: Van afwachten naar kansen grijpen en samen tot resultaten komen!

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

This Post Has 5 Comments

 1. Peter Heijblom

  Hallo Ben;

  Dit is een interessant onderwerp c.q. verhaal.
  Enerzijds weinig nieuws met betrekking tot de basis elementen. Maar als je die elementen toepast met een vernieuwde insteek (lees cultuur) dan kunnen er heel mooie dingen ontstaan, zoals we reeds gezien hebben in het recente verleden.
  Bedankt voor dit verslag.

  Met vriendelijke groet;

  Peter

  1. BenLinders

   Inderdaad, de kwaliteitsprincipes van onze gurus zijn echte principes, die nog steeds waar zijn. Oude wijn in nieuwe zakken, ok, maar dan wel een kwaliteitswijn die er alleen maar beter op geworden is!

 2. Matt Verhaegh

  Heel interessante samenvatting van de presentatatie!

  1. BenLinders

   Graag gedaan, mijn bijdrage aan het nieuwe werken – haal er je voordeel uit.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.