Does the Agile Manifesto need an update?

Since the manifesto for agile software development hasn’t changed since it’s publication in 2001, the question arises if the Agile Manifesto needs an update. I think it should be updated to reflect what has been accomplished with agile and to state what the software industry needs now. More

Integreer Kwaliteit met Lean Software Ontwikkeling

Agile methoden zoals Scrum leggen de nadruk op functionaliteit. Klanten verwachten echter naast functionaliteit dat ook de kwaliteit van het product in orde is. Waar agile voornamelijk aandacht geeft aan het software team en de interactie met de omgeving, kijkt Lean naar de gehele keten: van klantbehoefte tot waarde voor de klant. Een van de aspecten van Lean Software Ontwikkeling is het integreren van kwaliteit. More

Agile and Scrum beyond Software Development

In one of my workshops I explored how to use agile and Scrum beyond software development, for example in marketing, sales, support and in management. I gave this workshop in-house for a client to an audience which was not directly involved in software development. Many good ideas came up when preparing and giving this workshop, in this post I’m sharing them with the agile community. More

Doelen en Agile: Hoe werkt dat?

Als een organisatie besluit om agile in te voeren dan wordt er vaak ook gesproken over doelen. Mijn ervaring is dat agile als doel stellen niet werkt, agile is een middel dat kan helpen om effectiever te worden en daarmee dichter bij je doel te komen. Goed omgaan met doelen speelt wel een belangrijke rol bij het behalen van succes en resultaten met agile. Doelen en agile, hoe werkt dat? Hier zijn mijn tips. More

Software Quality is Free

In 1980 Philip Crosby wrote the book Quality is Free. In the book he explained how investing time and energy in building the right products with good quality will save money and time. Many agile teams know how important software quality is, but they need to convince their managers and other stakeholders to get there. It will help them to self-organize and do their work in a good way. Let’s explore how you can sell that “quality is free” and build a business case for quality. More

  • Ben Linders – Independent Consultant Agile, Lean, Quality, and Continuous Improvement

    Ben Linders
    Ik help organisaties om effectiever software te ontwikkelen. Neem contact op voor mijn diensten.

    I help organizations to effectively develop software. Contact me to hear about my services.