Feedback en Continue Verbetering

Een sterk punt van een agile aanpak is dat dat er in korte cycli, z.g. iteraties of sprints (Scrum) gewerkt wordt, en er steeds feedback momenten zijn. Het cyclisch werken met feedback zorgt ervoor dat het proces bewaakt kan worden, en informatie uit de feedback helpt om continue de agile werkwijze te verbeteren. Dit artikel beschrijft welke feedback er in agile is en hoe je die feedback effectief kunt benutten.

Continue ReadingFeedback en Continue Verbetering

Getting Retrospective Actions Done

I sometimes hear of teams that have stopped doing retrospectives because they didn't see any improvements. When I talk with them it often turns out that they didn't have good actions coming out of the retrospectives, or that the actions weren't done and kept coming back in the retrospective. No actions leads to no improvement. Here are some suggestions on what you can do to assure that you will have actions from retrospectives that are doable and that those actions get done.

Continue ReadingGetting Retrospective Actions Done