Establishing and maintaining stable teams

  • May 5, 2011

Teams are more and more becoming the core of organizations. Whether project teams, agile teams or any other form of collaboration that is chosen in a company, the setting in which people collaborate is often teamwise. But establishing teams, and keeping them stable isn’t always that easy.

Continue Reading

Agile People

  • April 4, 2011

De eerste waarde van het agile manifesto is “individuals and interaction over processes and tools”. Het klinkt zo simpel, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Tijdens het event “Agile People” op 26 april a.s. delen diverse sprekers hun ervaringen over de mensenlijke kant van Agile. Tevens is er een Open Space waarin we van elkaar kunnen leren.

Continue Reading

Het Nieuwe Werken – zelfde kwaliteit in een nieuw jasje?

  • March 15, 2011

Veel IT organisaties zijn in verandering. Daarbij verandert vaak de manier waarop de werkzaamheden ingericht zijn, en de aansturing en rapportage. Voorbeelden daarvan zijn "Het Nieuwe Werken", Scrum en Agile werkwijzen, tijdelijke samenwerkingsvormen zoals teams en steeds korter durende projecten. In hoeverre zijn de "traditionele" kwaliteitsmethodieken, gebaseerd op ISO, INK, TQM en CMMI nog steeds bruikbaar?

Continue Reading

Agile bij de Overheid

  • February 4, 2011

Is het agile gedachtengoed toepasbaar voor de overheid? Agile Overheid, een nieuw kennisplatform ziet zeker mogelijkheden. Op 21 februari organiseert dit netwerk, samen met het Agile Consortium Benelux in Rotterdam een open space met als thema “Betere ICT voor de overheid”.

Continue Reading

CMMI V1.3: Summing up

  • January 10, 2011

In october 2010, version 1.3 of the Capability Maturity Model Integration (CMMI) has been released by the Software Engineering Institute. I’ve published several articles on the benefits of CMMI V1.3. This is (for now) the last article, which sums it all up.

Continue Reading

A healthy and happy 2011!

  • January 2, 2011

At the end of the year and the start of the New Year, lot’s of people have their top 3, top 5 or even top 1000 of things. I got something better, my new years wish for you: a healthy and happy 2011! And it even comes with some advice on how to reach it.

Continue Reading

Process Improvement: The Agile Way!

  • December 20, 2010

Business needs for process improvement projects are changing. Organizations expect faster results from their process improvement investments; they want their improvement to follow changing business needs and be more engrained in the organization.

Continue Reading

Implementing Agile with the People-CMM

  • December 11, 2010

More and more organizations are adopting Agile ways of working. The descriptions of Agile methodologies give much guidance on how to manage on a team level. But there is limited information on changes needed at higher level in the organizations.

Continue Reading

CMMI V1.3: Agile

  • November 20, 2010

One major change in CMMI V1.3 is the addition of agile. Let’s take a look at this, to see how the deploying the CMMI version 1.3 delivers value for Agile organizations and how we can combine agile and CMMI in process improvement.

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart