Hoe Haal Je Waarde Uit Kennisdeling?

Kennis ToepassenWe moeten onze kennis beter gaan delen hoor ik vaak. Vaker leren van elkaar hoe je dingen kunt doen, hoe het beter kan. En zo organiseren we kennissessies, en leggen kennis vast in b.v. documenten, wiki’s of databases. Maar kennis krijgt pas waarde als je het toepast. In Stop Met Het Wiel Uitvinden. Ga Rijden! beschreef ik waarom mensen vaak iets nieuws bedenken om een probleem op te lossen. In plaats van iets toe te passen wat anderen al eerder hebben gedaan vinden ze het wiel opnieuw uit. Mijn advies is om wielen te (her)gebruiken om ermee te gaan rijden. Kennis delen en toepassen. Ben je benieuwd hoe je dat kunt doen? 

Ik zie volop kennisdeling, maar zie ook dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de gedeelde kennis. We luisteren naar elkaars verhalen en beschrijven hoe dingen gedaan zijn. Maar vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag, en vergeten wat we gehoord hebben. Kennisdelen is nodig, maar de kennis krijgt pas waarde als je hem toepast. In je eigen situatie, om jouw problemen op te lossen. Om te veranderen, continu te verbeteren. Dat toepassen is iets wat je kunt leren en waar je ook steeds beter in kunt worden.

Laten we het toepassen van gedeelde kennis eens vergelijken met autorijden. In de rijlessen leer je van de instructeur hoe je je voertuig beheerst, en het toepassen van de verkeersregels. Als je je rijbewijs hebt gehaald, dan mag je autorijden. Maar echt goed rijden leer pas door het zelf te gaan doen. Bij voorkeur op verschillende typen wegen, en op verschillende tijdstippen en dagen van de week. Gedurende alle seizoenen, en in verschillende landen. Je leert nog meer als je met verschillende auto’s rijdt, een klein autootje stuurt en schakelt anders als een grote bolide. Auto rijden leer je door te doen en te beleven.

Toepassen van nieuwe kennis

Bij het toepassen van gedeelde kennis, spelen een aantal dingen een rol. Allereerst het doel wat je wilt bereiken, of het probleem wat je wilt oplossen. Dat neem je immers als uitgangspunt om bepaalde kennis te gebruiken. Hoe scherper je je doel kunt formuleren, hoe groter de kans dat je het bereikt. En ook hoe effectiever dat je opgedane kennis kunt toepassen om dat doel te bereiken. Why over How noemt men dat in het Engels, eerst duidelijk krijgen waarom je iets doet, en daarna pas hoe je het kunt doen.

Ook de situatie waarbinnen je de kennis toepast speelt een rol. Enerzijds bepaald de situatie mede welke kennis bruikbaar is (het “it depends” wat consultants vaak gebruiken). Het bepaalt ook hoe makkelijk je gedeelde kennis kun gebruiken. In organisaties met veel regels en processen is het vaak lastig om iets te veranderen en kennis toe te passen. Bij zelf-organisatie werkt het heel anders, daar kunnen de medewerkers zelf beslissen hoe ze hun werk doen, en kennis die met hun gedeeld is direct toepassen.

Belangrijk is ook hoeveel ervaring je hebt met het toepassen van gedeelde kennis, hoe goed je dat kunt? Het gaat daarbij om het ontwikkelen vaardigheden, die er voor zorgen dat je capabel bent en steeds beter wordt in het toepassen. Soft skills zijn belangrijk, zoals communicatie, feedback en samenwerking. Feedback kun je gebruiken als inspiratiebron om de kennis nog beter toe te passen. Het doel is om te leren om met kennis de stukjes van de puzzel in te vullen.

Samen kennis toepassen

Toepassen kun je leren, en door samenwerking verbeteren. Bijvoorbeeld door als je kennis deelt te kijken hoe je diegene die de kennis gaat gebruikt kunt helpen bij het toepassen ervan. Dat kan door b.v. zijn/haar situatie en het toepassen vooraf door te spreken, en te adviseren hoe je het zou kunnen doen. Of door even mee te kijken als iemand iets de eerste keer doet met jouw kennis.

Kennisdelen krijgt pas waarde als je elkaar helpt bij het toepassen en regelmatig evalueert. Daardoor leer je om effectief kennis te delen en te hergebruiken, waardoor je producten en diensten kunt leveren die je klanten echt helpen! Durf hulp te vragen van anderen, en vraag mensen ook om feedback. Immers, feedback en verbeteren gaan hand in hand.

Haal de waarde uit kennisdelen

Bij kennisdelen gaat het dus niet alleen om de kennis, maar ook (en juist) over het toepassen ervan. Om iets goed toe te kunnen passen moet je het begrijpen, weten hoe het in elkaar zit en hoe het werkt. Een situatie in kunnen schatten, en vaardig zijn in het gericht toepassen van gedeelde kennis. Hulp durven vragen om dingen anders te gaan doen. Dan haal je waarde uit de kennis, en verdien je de investering in kennisdelen terug!

Opmerking: Deze blog is gebaseerd op mijn blog op Workimprovers wielen zijn om mee te rijden. Als partner in de Workimprovers Connection help ik organisaties om op een agile manier problemen op te lossen.

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

This Post Has 2 Comments

 1. Jelle de Vries

  Ervaren en meemaken zijn inderdaad de beste methoden voor het opdoen van bruikbare kennis. Bij het overdragen van kennis is het onmogelijk om de historie achter die kennis nog mee te maken of om dat gat in ervaring volledig te compenseren. Aan de andere kant is het overdragen van gedocumenteerde kennis zoals Ben beschrijft inderdaad niet voldoende. Bij transitieprojecten is het opdoen van ervaring de belangrijkste basis waarop een dienstverleningen goed overgedragen en gecontinuiteerd kan worden. Het opdoen van ervaring moet daarom zoveel mogelijk georganiseerd worden. Het is goed dat mensen bewuster met kennisdeling omgaan en dit artikel draagt hiertoe bij.

  1. BenLinders

   Dank Jelle voor je reactie.

   Mensen leren door te beleven, ook dat is reden waarom kennisdeling via documenten of kennisdatabases vaak minder effectief is.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.