Volwassen of Capabel: Wat werkt nu echt?

CMMI Continuous RoadmapsOrganisaties willen de volwassenheid van hun IT of R&D software ontwikkeling verbeteren, en doen dat b.v. met het CMMI. Ze stellen een doel: we moeten CMMI niveau 3 worden! En verwachten vervolgens dat hun medewerkers alles gaan doen wat nodig is om het doel te bereiken. Helaas werkt het vaak niet zo. Waarom zou je volwassen willen worden, “what’s in it for me”vraagt de medewerker zich af? Wat wel werkt is verbetering van vakmanschap, door medewerkers te helpen om meer capabel te worden. Het CMMI continuous met CMMI Roadmaps maakt dit mogelijk.

Voor het verbeteren van software ontwikkeling is het Capability Maturity Model Integration (CMMI) een defacto standaard. De resultaten van verbetering mbv dit model worden al jarenlang gemeten,  waarmee bewezen is dat toepassen van het CMMI kan bijdragen aan betere productkwaliteit, lagere kosten, en kortere ontwikkeltijden. Deze data wordt veelal opgehangen aan CMMI volwassenheidsniveaus. Dat suggereert dat je om resultaten te bereiken met het CMMI, je het volwassenheidsniveau van de organisatie moet verhogen.

Volwassen worden, waarom zou je dat willen?

Voor de ouders onder ons, herinner je momenten waarop je tegen je kinderen zei “wordt nou onderhand toch eens volwassen”, “grow up please”!  Daar kon je kind niet zo veel mee, toch? “Volwassen zijn, wat is dat, en waarom zou ik dat willen worden? Klinkt heel eng, en dan zijn er vast een hoop dingen die ik niet meer mag doen. Dus neuh, volwassen worden, dat ga ik niet doen” denkt je kind. Volwassen worden is vaag, te algemeen en dus roept het vragen om volwassen te worden weerstand op. Kinderen helpen om te leren hoe ze dingen (anders) kunnen doen is meestal effectiever. Het vraagt iets meer tijd, maar dan bereik  je wel iets.

In organisaties gaat het er vaak vergelijkbaar aan toe. Het management stelt CMMI level 2 of 3 als doel, en verwacht vervolgens dat iedereen zich maximaal inzet om dat te behalen. De praktijk is weerbarstiger, medewerkers vragen zich af wat CMMI level 2 of 3 is, en waarom je dat zou willen? De veranderingen die nodig zijn om op het volwassenheidsniveau te komen zijn divers, groot, en door de complexiteit niet te overzien door individuele medewerkers. Ze associëren CMMI met bureaucratie, starheid, ingewikkelde processen en “betonnen zwemvesten” en zien er het nut niet van in. Onder druk werken ze mee (“we motten het doen”) , maar dat is geen effectieve manier van verbeteren. Laat staan om veranderingen te borgen en continu te verbeteren.

Gelukkig is er door de makers van het CMMI ook nagedacht over volwassen of capabel ;-). Het CMMI ondersteunt immers zowel organizational maturity als process capability. Bij de maturity gaat het om volwassenheidsniveaus van 1 tot 5 van de organisatie, waarbij het model in een “staged” vorm gebruikt wordt. Dit is de meest bekende,  klassieke aanpak. Bij process capability gaat het om vaardigheden in de uitvoering van een processen, dwz capabel zijn van de organisatie en medewerkers dmv de “continuous representation” van het CMMI. Daarbij kan een organisatie kiezen om voor bepaalde procesgebieden een hogere capability na te streven dan voor andere, bv vanuit de doelen die men zichzelf gesteld heeft, de manier waarop men zich wil onderscheiden van de concurrenten.

Capabel zijn, dat voelt beter!

Een focus op organizational maturity, bv. door naar hogere CMMI volwassenheidsniveaus toe te werken kan helpen om een organisatie beter beheersbaar te maken en daarmee verrassingen te voorkomen. Maar een hoger volwassenheidsniveau leid niet automatisch tot lagere kosten, kortere doorlooptijd of betere producten. Ik geef bij voorkeur aandacht aan het capabel zijn van de organisatie en haar medewerkers, waarbij je vanuit de organisatiestrategie bewust kiest voor de belangrijkste processen, en daarin investeert. De relatie verbetering – resultaat is dan duidelijk, en kan ook beter zichtbaar gemaakt worden. Wat de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers vergroot, en ze dus eerder geneigd zijn om mee te werken. Immers, mensen willen best veranderen maar willen niet veranderd worden. Mensen leren door te beleven, het moet vanuit hunzelf komen. 

In samenwerking met SPIder, het Nederlandse netwerk voor Software Process Improvement en het Software Engineering Institute zijn de CMMI Roadmaps ontwikkeld. Deze roadmaps zijn een doelgerichte aanpak van het CMMI voor het effectief toepassen van specifieke procesgebieden in organisatieverbetering, waarmee de organisatie en haar medewerkers hun capaciteiten verhogen.

Voor organisatie die een transitie naar Agile willen maken is er een People CMM roadmap for implementing agile. Deze roadmap helps organisaties om de capaciteiten en vakmanschap van hun medewerkers te vergroten, en daarmee Agile teams te ondersteunen bij het ontwikkelen van producten, en zichzelf te managen en te verbeteren.

Verbeteren en borgen, hoe doe je dat?

Organisaties zien de noodzaak wel om continu te verbeteren, maar het daadwerkelijk doen blijkt lastig voor velen. Het effectief toepassen van het CMMI vereist vaardigheden in het Software Process Improvement (SPI) vakgebied, procesverbetering kent vele valkuilen (en uiteraard ook oplossingen). Er is bewijs dat Agile werkt, maar ook dat is geen silver bullet. Door aandacht te geven aan de succesfactoren van Scrum vergroot je wel de kans op blijvende verbetering.

De meest recente versie, CMMI V1.3, helpt organisaties die Agile (gaan) werken om meer uit het CMMI te halen. Om veranderingen te borgen heeft het CMMI 10 “generieke praktijken”. Mijn ervaring is dat als je mensen goed traint, coached en begeleid, en ze voldoende middelen geeft om hun werk te doen, dan leren ze nieuwe vaardigheden door het te doen, en worden ze daarmee meer capabel in hun vak. Beschouw je medewerkers als professionals, niet als een resource, en verbaas je over de resultaten!

En wat als het nou fout gaat, is dat wel zo erg? Van fouten kun je leren (van dingen die goed gaan overigens ook, door te veranderen vanuit je sterktes), een slimme ezel stoot zich immers geen twee keer aan dezelfde steen. Organisatieverbetering is geen exacte wetenschap, ons verander manifesto helpt om betere manieren te ontdekken.  Met oplossingsgericht werken kun je de ervaring en sterktes van medewerkers te benutten. Kortom, er zijn volop manieren om in kleine stapjes continu te verbeteren en daarmee de resultaten van de R&D/IT te vergroten.

Niet het volwassen worden, maar capabel zijn en blijven, dat werkt!

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

This Post Has 3 Comments

  1. Matt Verhaegh

    Mooi overzicht!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.