Spelvariant voor de Agile Self-assessment Game: Sketching your agile journey

Er ontstaan regelmatig nieuwe spelvarianten voor de Agile Self-assessment Game, een kaartspel wat teams gebruiken om te ontdekken hoe agile ze zijn en op welke manieren ze hun agility kunnen verhogen. In deze gastblog beschrijft Berry Kersten onze ervaringen met het spelen van zijn variant “sketching your agile journey”.

Agile Self-assessment Game

Tijdens de XP Days in 2016 was ik deelnemer van Ben’s workshop, de ‘Agile Self-Assessment Game‘. Ik was direct enthousiast vanwege de laagdrempeligheid en tegelijkertijd de kracht van de game. Het zorgde voor een consensus gerichte teamdiscussie over (beter) agile werken.

Nadien heb ik contact gelegd om te vragen of ik de game bij een eigen project mocht spelen/faciliteren met meerdere teams over het thema DevOps. Hiervoor had ik een eigen set kaarten gemaakt met wat aanvullingen op de bestaande speelvariant. Uiteindelijk is deze set DevOps kaarten toegevoegd aan als extention pack op de Agile Self-Assessment Game.

Ben en ik hebben periodiek contact gehouden en een poos geleden kreeg ik een uitnodiging om samen een workshop te faciliteren bij de Agile Showcase Amsterdam op 25 januari jongstleden.  In deze blog wil ik kort uitleggen wat het verloop hiervan was.

Sketching your agile journey

Het doel van deze workshop was om de deelnemers te laten ervaren hoe ze zelf hun agile werkwijze kunnen beoordelen via een kaartspel. De deelnemers waren verdeeld over drie groepen welke elk hun eigen speelwijze hadden.

In deze sessie introduceerden Ben en ik een nieuwe speelvariant: Sketching your agile journey. Hierbij startte het spel door de betreffende groep alle kaarten op tafel te laten leggen met de speelzijde boven. Vervolgens moest de groep door middel van discussie de tien meest waardevolle kaarten selecteren en deze op volgorde van prioriteit leggen. De context hierbij was dat het een fictief nieuw team was waarbij een Kanban werkwijze van toepassing was.

Spelen van “Sketching your Agile Journey”op Agile Showcase Amsterdam, foto met dank aan Astrid Claessen

 

De volgende stap was om een initiële backlog te maken van concrete vervolgstappen gerelateerd aan de betreffende kaart. Het team had alle vrijheid om hier invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door bij de ene kaart actiepunten te definiëren en bij de andere kaart zorgpunten of gebruik te maken van visualisatie (schets van een Kanban bord).

Op een groot vel papier werden de kaarten en actiepunten gebundeld en gepresenteerd aan de overige groepen en vice versa. Door deze debriefing werden niet alleen de verschillen in speelvarianten besproken, maar juist ook welke zaken (minder) bruikbaar waren of inzicht gaven bij de verschillende deelnemers.

Discussie en visualisatie

De kracht van de nieuwe speelvariant “Sketching your agile journey” is dat discussie gecombineerd wordt met visualiatie. Dit is mijn inziens meest effectieve vorm van communicatie in een (Scrum)team.

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten, want de opzet van de game is vanzelfsprekend, maar dat gaat niet vanzelf. Als facilitator moet je alert blijven of het team nog op koers is en niet verzand in te lange discussies of te ver afwijkt van het proces waardoor er geen focus meer is.

Al met al waren de deelnemers enthousiast over de Agile Self-assessment Game en de (nieuwe) speelwijze en enkelen gaven aan deze game ook te willen inzetten op hun eigen werkvloer.

Berry Kersten is agile consultant by ImproveQS.

Agile aanpak om je agility te verhogen

Een agile journey vraag om een agile aanpak. Geen uitgebreide plannen maar een schets die visualiseert wat voor jouw team nu belangrijk is en waarmee je samen op reis gaat. Dank je wel Berry voor deze nieuwe spelvariant, leuk dat we hem samen hebben gespeeld bij de Agile Showcase in Amsterdam!

Visualisatie is een krachtige techniek. Als je dingen zichtbaar maakt kun je ze eenvoudiger bespreken en afspraken maken.

Veel agile transformaties falen omdat ze op een niet agile manier aangepakt worden. Het is niet duidelijk waarom de organisatie agile wil worden, de agile mindset ontbreekt, te weinig aandacht voor de cultuurverandering. Games zoals de Agile Self-assessment Game helpen om op een agile manier je agility te vergroten.

De Agile Self-assessment Game is ook beschikbaar in het Nederlands: Agile Zelfevaluatie Kaarten. Het is een PDF download met 52 kaarten met teksten over agile waarden en het toepassen van agile practices die agile coaches kunnen gebruiken in agile transformaties om teams te begeleiden, te leren wat agile is en hun helpen om hun eigen weg te vinden.

 

Guest

Gastblogs zijn artikelen van diverse schrijvers, waarin ze schrijven over Agile, Lean en Continue Verbetering. Interesse om een gastblog te publiceren op benlinders.com? Neem dan contact met mij op!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.