Valkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!

  • Post published:June 6, 2011

Procesverbetering wordt vaak toegepast om problemen in een organisatie structureel aan te pakken en blijvend op te lossen. Ik heb succesvolle (proces)verbetertrajecten begeleid, maar ook trajecten gezien waar door de verbeteraanpak de problemen initieel juist groter werden. Door alert te zijn op de signalen, en tijdig actie te ondernemen werd het verbetertraject daarna alsnog succesvol.

Continue ReadingValkuilen bij (proces)verbetering, met oplossingen!

Kennisdelen anno 2011

  • Post published:May 9, 2011

Als je blogt over “Sharing knowledge is power”, dan kun je vragen verwachten over hoe je kennis nog meer kunt delen. Gelukkig hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het gaat bijna vanzelf, mits je het wat organiseert, stimuleert, en waardeert.

Continue ReadingKennisdelen anno 2011

Agile Risk Management Open Space

  • Post published:April 20, 2011

Na de 1e succesvolle publieke bijeenkomst van Agile Overheid op 21 februari j.l. is het tijd voor de volgende. Op maandagavond 2 mei vanaf 17:00 de 2e publieke Open Space conferentie van Agile Overheid, ditmaal in het nieuwe hoofdkantoor van de nVWA, over het thema Agile Risk management.

Continue ReadingAgile Risk Management Open Space

Agile People

  • Post published:April 4, 2011

De eerste waarde van het agile manifesto is “individuals and interaction over processes and tools”. Het klinkt zo simpel, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Tijdens het event “Agile People” op 26 april a.s. delen diverse sprekers hun ervaringen over de mensenlijke kant van Agile. Tevens is er een Open Space waarin we van elkaar kunnen leren.

Continue ReadingAgile People