2e cursusmodule veranderproject.nl: Situationeel veranderen

In de leergang verandermanagement biedt veranderproject.nl je de theorie van veranderen, én laten je het veranderen zelf ervaren! Op 23 januari 2012 geven we een try-out van de 2e module van de leergang, over “situationeel veranderen” en de techniek “Open Space”. Voor meer info en aanmelden, zie veranderproject.nl, situationeel veranderen.

De 2 hoofdonderwerpen die we in deze 2e cursusmodule behandelen zijn:

• Bij situationeel veranderen bekijken we diverse situaties die we willen veranderen in een simulatie en voeren interventies uit om die verandering daadwerkelijk in gang te zetten. Het zal per situatie duidelijk worden welke interventies effectief zijn.
• Tijdens de Open Space krijgen deelnemers zowel de kans om deze interventie-techniek uit te proberen, als de mogelijkheid om eigen onderwerpen in te brengen

Voor meer informatie over deze cursusmodule, en aanmelding, zie de cursusbeschrijving.

Veranderproject.nl ontwikkelt een leergang verandermanagement voor projectmatig veranderen in de ICT. Er gaat veel mis bij veranderingen, het is met name lastig om iedereen goed mee te krijgen en veranderingen te laten beklijven, maar er is ook veel nuttige kennis beschikbaar. Onze filosofie is leren door te ervaren. De cursusmodules zijn interactief, en we gebruiken b.v.  gaming om de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen. Verder benutten we de sociale media voor het delen van kennis en ervaringen. In onze leergang zetten we graag met jou ‘onze voeten in de modder’ en gaan onderweg!

Veranderproject.nl is een initiatief van André Heijstek, Ben Linders, en Michel Verweij.

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.