Menselijke factoren in Agile

Afgelopen maandag was er de 1e open space van Agile Overheid en het Agile Consortium. Interessante en leerzame bijeenkomst! Ik heb op deze gelegenheid van gedachten kunnen wisselen over menselijke factoren bij de invoering van agile, met extra aandacht voor de verschillen tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Al discussierend in ons groepje kwamen een aantal menselijke factoren naar boven, zoals:

 • Openheid en vertrouwen
 • Beloning, m.n. van agile gedrag en resultaten
 • Balans tussen teams en het individu
 • Feedback, input voor continue verbetering
 • Moed, lef en leiderschap
 • Aanpassing van de organisatie, minder lagen/hiërarchie
 • Cultuur verandering
 • Flexibiliteit, omgaan met verandering
 • Samenwerking, geen eilanden/muren
 • Ontwikkelen, leren van fouten
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Nemen van risico’s

Deze factoren zijn cruciaal om agile te laten slagen; zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Kijkend naar het rijtje hierboven is onze ervaring dat bij de overheid meer aandacht nodig is voor feedback (geven en ontvangen), flexibiliteit (rol/functie en inrichting van de organisatie) en het stimuleren van samenwerking en verminderen van de eilandcultuur. Als deze factoren onvoldoende aandacht krijgen bij de invoering van agile bij de overheid, dan wordt de kans op slagen klein.

Dank aan de de deelnemers in mijn groepje voor hun bijdrage, en dank aan iedereen bij deze open space; samen hebben we er een geslaagd evenement van gemaakt!

 • 1
  Share

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.