Projectmatig werken met Agile Teams

Steeds meer organisaties kiezen voor Agile. Agile methodes geven veel ondersteuning voor het Agile werken op teamniveau. Ze beschrijven hoe je Agile kunt toepassen en ondersteunen het opzetten van Agile teams. Over het opzetten van projecten waarbinnen Agile teams optimaal kunnen werken zeggen de Agile methoden veel minder. Een methode zoals Scrum kent b.v. de rol van projectmanager niet. Echter, een goed passende projectomgeving is cruciaal voor een succesvol Agile project. 

Agile werken maakt het mogelijk om sneller producten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften van de klant, met een hogere kwaliteit. Agile projecten zijn licht, eenvoudig en snel, en daardoor vaker succesvol dan “Mammoet” projecten. Om de positieve verandering die Agile de organisatie zal brengen te vergroten moet het management aandacht schenken aan de manier waarop Agile teams geïntroduceerd worden binnen de bestaande project management organisatie. Veel projecten in een niet-Agile organisatie werken al met teams. Dus wat maakt Agile teams anders? En hoe ga je daarmee om?

Agile teams in projecten

Het eerste verschil is de grootte van het team. Agile teams zijn compact, ze zijn meestal niet groter dan 7 professionals. Dit omdat de teamleden intensief met elkaar communiceren en heel nauw samenwerken. Ik heb traditionele projecten gezien waarbij teams bestonden uit honderden mensen (er kan betwist worden of dit dan nog wel een team genoemd kan worden), en projecten met kleinere teams van soms maar 1 of 2 mensen (dat zijn vaak dan eigenlijk meer functies/rollen dan teams). Agile teams maken het projectmanagers makkelijker om op teamniveau te managen omdat in overleg met de scrummaster het werk gecoördineerd kan worden. Ze hoeven dus niet in contact te blijven met alle teamleden. En omdat teams vaak dezelfde grootte hebben is het makkelijker voor projectmanagers om hun tijd en aandacht over de teams te verdelen.

Agile streeft naar het opzetten van zelfsturende teams. In zo’n team verdelen de teamleden in onderling overleg het werk met behulp van een taskboard, en rapporteren hun voortgang naar het team in een stand-up. Agile teams maken zelf afspraken over over het op te leveren resultaat direct met de producteigenaar. Dat is anders dan traditionele projecten, waarin een projectmanager de scope van het project afspreekt, de activiteiten plant en toewijst aan de projectmedewerkers. Omdat de projectmanager uiteindelijk toch verantwoordelijk blijft voor het eindresultaat is de vraag hoe zij/hij met teamleden om moeten gaan binnen hun project. Mijn ervaring is dat als de projectmanager aandacht schenkt aan goede samenwerking en communicatie tussen de team(s) en de producteigena(a)r(en) het project in staat zal zijn waardevolle resultaten aan hun klanten te leveren. Met Agile leiderschap wat zicht richt op de relatie tussen de teams en de stakeholders, en aanpakken van mogelijke problemen van beide partijen die een risico voor het project kunnen zijn oplossen zorgt een projectmanager ervoor dat Agile teams hun werk optimaal kunnen doen.

En als laatste, de meeste projecten hebben meerdere Agile teams. Een Scrum of Scrums kan gebruikt worden voor het synchroniseren van de teams. De Scrummasters bespreken  daarin de voortgang van hun team met de stakeholders, en coördineren waar nodig de werkzaamheden tussen de teams. In veel agile projecten vervangt de Scrum of Scrums de (vaak saaie) projectmeeting, wat flink wat tijd bespaart. Ook kunnen projectmanagers het delen van kennis en ervaringen tussen de teamleden aanmoedigen, bijvoorbeeld met Communties of Practice of Open Spaces. Bij het regelmatig evalueren mbv retrospectives kunnen teams de aanwezige sterktes benutten om daarmee verder te verbeteren.

Conclusies

Agile teams hebben andere behoeftes met betrekking tot projectmanagement, en projectmanagers hebben daarin een belangrijke rol. De teams verwachten dat projectmanagers de Agile principes begrijpen en hen steunen in hun Agile manier van werken. Projectmanagers moeten hun teams ondersteunen zodat ze hun werk effectief en efficiënt kunnen doen.

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.