Effectief aanpakken van impediments

Impediments, ieder agile team krijgt er mee te maken. In dit artikel leg ik uit waarom het effectief aanpakken van impediments van belang is voor agile teams en laat ik zien hoe agile teams kunnen omgaan met de problemen die zich in hun dagelijkse werk voordoen.

Een agile manier van werken zorgt ervoor dat problemen snel zichtbaar worden. In agile worden deze problemen impediments genoemd: alles wat een team vertraagt ​​en dat moet worden aangepakt (In dit artikel zijn “impediments”, “belemmeringen”, en “problemen” synoniemen).

Agile teams moeten effectief met impediments kunnen omgaan. Het manifest voor agile software ontwikkeling zegt:

Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.

De Scrum Guide beschrijft dat de Scrum master het ontwikkelteam ondersteund bij het “verwijderen van belemmeringen (‘impediments’) in de voortgang”. De guide geeft aan dat teamleden problemen kunnen opbrengen in de dagelijkse Scrum. Dieper dan dit gaat de guide niet.

Omgaan met belemmeringen geldt niet alleen voor Scrum. Als je kanban, lean of een combinatie hiervan gebruikt, zijn er ook impediments en is hoe je ze aanpakt ook van belang.

Voor alle duidelijkheid: Waar ik het over agile teams heb, bedoel ik niet een bepaald framework of model. Lees het als een doelgerichte manier van samenwerken gebaseerd op zelf-organisatie, iets waar elk agile team naar streeft. In feite is het omgaan met belemmeringen / problemen / impediments belangrijk voor alle teams en organisaties om hun agility te vergroten.

Problemen zullen er zijn, en je lost ze zelf op

Een agile manier van werken garandeert niet dat er geen problemen zullen zijn. Sterker nog, hoogstwaarschijnlijk zijn die er.

Mijn overtuiging is:

Agile teams moeten leren om zelf problemen effectief aan te pakken en op te lossen

Een agile team moet over de vaardigheden beschikken om effectief problemen aan te pakken om te kunnen voldoen aan de behoeften van hun klanten en belanghebbenden. Niemand zal hun problemen voor ze oplossen, gebeurt dat wel dan holt dan hun capaciteiten voor zelforganisatie uit.

Agile heeft impediments niet uitgevonden en vertelt je ook niet hoe je ze moet oplossen. De kracht van agile werken is echter dat als er een impediment is, dat die dan zichtbaar wordt. Meestal ook eerder dan wanneer een traditionele benadering van softwareontwikkeling zoals waterval wordt gebruikt.

Agile teams zijn zelforganiserend. Ze kunnen beslissen hoe ze hun werk willen doen. De bevoegdheid om te beslissen komt met een verantwoordelijkheid; Agile teams zijn verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk doen van hun werk en kijken altijd uit naar verbetering. Daarom suggereert agile om agile retrospectives te doen in de teams (en daarbuiten) om te reflecteren, te leren en beter te worden in wat ze doen.

Verantwoordelijk zijn voor je eigen manier van werken betekent ook dat je problemen moet oplossen waarmee het team wordt geconfronteerd. Ga er niet vanuit dat managers de problemen voor je oplossen. Dat klinkt misschien als een nadeel, maar het is eigenlijk een voordeel omdat je ze mag oplossen op een manier die voor jou het meest geschikt en effectief is. Agile teams bepalen hun eigen agile journey.

Aanpakken van impediments: stappenplan

Het aanpakken van impediments kan worden onderverdeeld in:

  • Herkennen van impediments
  • Begrijpen hoe impediments het team belemmeren
  • Vinden van effectieve oplossingen
  • Beslissen wat te doen en hoe het te doen
  • Leren om effectiever om te gaan met impediments

De lijst met stappen suggereert dat ze na elkaar worden gedaan, wat in de meeste situaties de voorkeur heeft. Maar het is geen watervalproces. Meestal nemen de stappen weinig tijd in beslag, je kunt de stappen binnen een uur doorlopen (bijvoorbeeld door een retrospective te doen en de acties meteen uit te voeren) of zelfs in minder tijd (bijvoorbeeld de stappen uitvoeren tijdens de dagelijkse stand-up). Als je vastloopt in een stap, kun je besluiten door te gaan naar de volgende stap, maar wees dan bereid om terug te gaan en de stappen te herhalen als je meer informatie hebt.

Herkennen van impediments

Problemen zijn soms verstopt. Je ziet dat er iets mis gaat of verwacht dat er problemen kunnen zijn, maar het is vaak onduidelijk wat er werkelijk aan de hand is.

Aanpakken van impediments begint veelal met het oppikken van een “signaal”. Dat kan een opmerking zijn van iemand tijdens de stand-up, in een retrospective, of op de werkplek, een meting die afwijkt, feedback van iemand buiten het team, of een gevoel dat iets niet lekker loopt.

Het is belangrijk om signalen tijdig te herkennen en er ook iets mee te gaan doen voordat het een groot probleem wordt.

Begrijpen hoe impediments het team belemmeren

Voordat je een impediment aanpak is het goed om uit te zoeken wat de impact is, hoe het je team belemmerd. Dit helpt je om te begrijpen waarom je het probleem aanpakt en ook om later te kunnen checken of het probleem opgelost is.

Een manier om dit te doen is met 5 keer waarom. Je zoekt daarmee naar de diepere oorzaken. Of met een andere visualisatie techniek of door het doen van agile zelfevaluaties.

Soms is de impact klein en daarmee acceptabel, je kunt er dan voor kiezen om niets te doen.

Vinden van effectieve oplossingen

Als duidelijk is wat het probleem veroorzaakt kun je aan de slag om oplossingen te bedenken.

Mijn stelling, gebaseerd op de law of three van Jerry Weinburg is:

Als je nog geen drie oplossingen weet, dan heb je nog niet genoeg nagedacht.

Ben Linders, based on Gerald Weinberg’s law of three

De tijd die je besteed aan het vinden van oplossingen win je terug doordat de oplossing die je uiteindelijk kiest een hogere kans van slagen heeft. Ook ben je beter voorbereid om de oplossing toe te passen, waardoor je meer impact hebt.

Beslissen wat te doen en hoe het te doen

Nu er diverse alternatieven zijn om het probleem op te lossen ga je kiezen welke je gaat doen. Daarna voer je uiteraard de oplossing ook uit, en check je of het probleem daarmee opgelost is.

Bij voorkeur is de beslissing over wat er gedaan wordt een team beslissing. Daarmee is er een groter draagvlak en kunnen teamleden elkaar helpen bij de uitvoering van de acties.

Denk bij het oplossen van problemen in kleine stapjes. Evalueer hoe het gaat en pas de oplossing aan als je meer inzicht krijgt.

Leren om effectiever om te gaan met impediments

Naarmate meer impediments worden herkent, onderzocht, aangepakt, en opgelost, wordt je daar als team ook beter in. Dat gaat deels vanzelf, maar je kunt het versnellen.

Met retrospectives kun je de manier waarop het team omgaat met impediments inzichtelijk maken, bedenken waar en hoe het beter kan, en verbeteracties definiëren en uitzoeken.

Problem? What Problem?

Dit artikel is gebaseerd op mijn boek Problem? What Problem? Dealing Effectively with Impediments using Agile Thinking and Practices. Een boek boordevol ideeën, practices, en tips voor het herkennen, analyseren, en aanpakken van impediments.

In mijn webshop kun je diverse Agile Coaching Tools downloaden om je vaardigheden voor het aanpakken van impediments te ontwikkelen.

Published Oct 17, 2019 7:12 pm

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.