Emergent Design

  • Post published:October 19, 2011

There are not that many books who take a look at the software development profession. The book "Emergent Design: The Evolutionary Nature of Professional Software Development, by Scott L. Bain" is one of them, it takes a look on how the profession has developed and is still developing.

Continue ReadingEmergent Design

Betere Productkwaliteit met Agile

  • Post published:October 10, 2011

Steeds meer organisaties, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid kiezen voor een Agile manier van software ontwikkeling. De motivatie die je vaak hoort is dat ze daarmee beter aan kunnen sluiten bij de wensen van klant, en sneller oplossingen leveren. Ook verbetering van de kwaliteit m.b.v. Agile wordt genoemd als reden. Terecht of niet?

Continue ReadingBetere Productkwaliteit met Agile

People-CMM, de basis

  • Post published:September 6, 2011

Op donderdag 15 september is de volgende bijeenkomst van de SPIder P-CMM werkgroep, met als thema: People-CMM, de basis. We kijken terug naar de People-CMM niveau 2 procesgebieden die we de afgelopen jaren besproken hebben. Met deze procesgebieden legt een organisatie de basis voor goed people management.

Continue ReadingPeople-CMM, de basis

Agile Software Development with Distributed Teams

  • Post published:September 5, 2011

How do you collaboratively develop software when you have people working at different sites, countries or even continents? How do you get distributed teams to communicate effectively, and deliver working software in a agile way? The second book from Jutta Eckstein can help you to implement agile software development in a multisite environment. Below the book review that I wrote for Software Quality Professional, June 2011, published by the American Society for Quality.

Continue ReadingAgile Software Development with Distributed Teams

Een verandering leiden, wat heb je daar voor nodig? Communicatievaardigheden!

  • Post published:August 29, 2011

Zoals al eerder beschreven (op www.veranderproject,nl) is een veranderproject wezenlijk anders dan een "gewoon" project. Het is een "zacht" project, waar het doel niet het opleveren van producten is maar dat mensen ander werk doen of hetzelfde werk anders doen. Zo'n project wordt op een andere manier uitgevoerd dan een "gewoon" project, en dat vereist ook specifieke vaardigheden bij de projectleider. Laten we eens een eerste vaardigheid eruit lichten: Communicatie.

Continue ReadingEen verandering leiden, wat heb je daar voor nodig? Communicatievaardigheden!

What Drives Quality: Coding

  • Post published:July 5, 2011

This is already the 4th posting on “What Drives Quality”, focusing on coding. Previous posting covered the factors that drive requirements quality and that drive architecture and design quality. Understanding what drives quality enables you to take action before problems actually occur, thus saving time and money.

Continue ReadingWhat Drives Quality: Coding