Feedback en Continue Verbetering

feedback continue verbeteringEen sterk punt van een agile aanpak is dat dat er in korte cycli, z.g. iteraties of sprints (Scrum) gewerkt wordt waardoor er frequent feedback momenten zijn. Feedback in agile zorgt ervoor dat het juiste product ontwikkeld wordt, en het proces bewaakt kan worden. En feedback helpt ook om het product en de agile werkwijze continu te verbeteren.

Omgaan met feedback blijkt in de praktijk vaak lastig. Niet iedereen is even sterk in het geven en ontvangen van feedback, en de organisatiecultuur maakt het soms lastig om met feedback om te gaan. Laten we eens kijken welke feedback er in agile is en hoe je die feedback effectief kunt benutten.

Product feedback van klanten

Voor het krijgen van feedback van klanten zijn de planning game en de sprint review / demo belangrijk. In de planning game kunnen alle teamleden vragen stellen aan de klant (=product owner) om een goed beeld te krijgen van wat er vereist is. Daarbij wordt vaak uitgegaan van de bestaande functionaliteit, en worden de aanvullingen gedefinieerd met user stories.

Het gaat echter niet alleen om de functionaliteit, maar ook om de kwaliteit. Bespreek bv. ook hoe snel iets moet zijn, hoe betrouwbaar de service moet zijn, en hoeveel gebruikers verwacht worden. Met behulp van acceptatiecriteria kunnen deze kwaliteitseisen vastgelegd worden.

In de demo kan worden aangetoond dat aan de kwaliteitseisen voldaan wordt, bv met performance of stress testcases. De klant geeft in de demo feedback, hij laat weten of het geleverde product doet wat hij in de planning game gevraagd heeft. Als dat niet zo is, dan moet het team samen met klant kijken wat nodig is om het product wel te laten voldoen. En ook uitzoeken waar het mis is gegaan, zodat in een volgende iteratie zulke problemen niet meer optreden.

Feedback voor het team

De feedback voor het team zit voornamelijk in de agile retrospective en in de stand-up. De retrospective is bij uitstek geschikt om feedback te geven en ontvangen.

Hoe de retrospective wordt ingevuld blijkt in de praktijk zeer belangrijk te zijn om er voldoende uit te halen. Een veel gebruikte oefening in retrospectives is de zeilboot. Als er bijvoorbeeld problemen zijn geweest in de samenwerking binnen het team, dan kun je dat bespreekbaar maken door ieder teamlid in 1 woord te laten beschrijven hoe hij/zij de iteratie vond. Met doorvragen kan zichtbaar gemaakt worden wat de problemen zijn, en vervolgens kan met het team naar oplossingen gezocht worden.

Een andere techniek die je in een retrospective kunt toepassen is Root Cause Analysis. Met die techniek ontleed je een probleem, om uiteindelijk de grondoorzaken te vinden en verbeteringen te bedenken waarmee vergelijkbare problemen in de toekomst voorkomen worden.  Belangrijk is om alle teamleden te betrekken bij de verbeteringen, zodat hun kennis en ervaring benut wordt.

De stand-up is niet primair bedoeld om feedback te geven, maar kan wel signalen bevatten dat er iets niet goed gaat. De Scrum master moet die signalen herkennen en impediments oppakken met de betrokken teamleden.

Effectieve feedback voor continue verbetering

De momenten voor feedback zijn weliswaar ingebouwd in agile, maar dat wil niet zeggen dat het vanzelf gebeurd en altijd effectief is. Goed organiseren en begeleiden is cruciaal. Dit kan een Scrum master doen, een agile coach, of de teamleden zelf. Om dat goed te kunnen doen moet die personen ervaring hebben met agile, maar ook met veranderprocessen en de menselijke aspecten die daarbij een rol spelen.

Ook de organisatiecultuur is belangrijk voor feedback. Kunnen problemen uitgesproken en besproken worden? Waarbij er niet gezocht wordt naar schuldigen, maar naar oplossingen! Een goede agile coach heeft een soort zesde zintuig voor de organisatiecultuur, voelt waar het mis gaat en waar het wel goed werkt, en kan een organisatie helpen om dat continue te verbeteren.

Een organisatie kan investeren in zijn medewerkers door voldoende ervaren Scrum masters en agile coaches beschikbaar te hebben en hun ruimte te geven om te werken aan de menselijke aspecten van agile. Agile coaches kunnen het People/CMM gebruiken bij het invoeren van agile. Dit model is een verzameling van best practices voor Management en HRM.

Continu verbeteren met feedback

Feedback is cruciaal voor agile teams om hun product en de gebruikte werkwijze continu te verbeteren. Met feedback kun je de samenwerking tussen het team en hun stakeholders verbeteren. Cultuur en mindset zijn daarbij de katalysator voor samenwerken.

continu verbeterenEffectieve verbetering bereik je niet met een eenmalig verbetertraject. Het is een continu proces, in kleine stapjes op weg naar meer resultaten: kortere levertijden, hogere velocity of producten die beter voldoen aan de wensen van de gebruikers, met minder fouten. In de workshop Continu Verbeteren met Agile leer je diverse agile analyse technieken zoals retrospectives, agile zelf-analyse en readiness checks en root cause analysis. Je ervaart hoe ze werken, en ziet waar en wanneer je ze effectief toe kunt passen.

Teamworking, stimuleren van samenwerking en verminderen van de eilandcultuur, en feedback en continue verbetering zijn cruciaal voor succes met agile. Scrum masters en agile coaches helpen organisaties om agile effectief in te voeren, om daarmee betere software te maken voor hun klanten, sneller en goedkoper.

Ben Linders

I help organizations with effective software development and management practices. Active member of several networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.